Reference

Neki od uspješno odrađenih projekata:

PROPULZIJA

 • AQUAMASTER tip: US 550/2000 remont / popravak
 • VOITH-SCHNEIDER tip: 24GII Ser.No. 2521, 726 & 727 remont / popravak
 • Demontaža osovina propelera promjera do ф400x17000mm pod klasom CRS,BV, RINA, ABS, LR, DNV
 • Izrada i izmjena ležeajeva osovinskih vodova i statvenih cijevi (mat. METAFLON, BIJELI METAL, THORNDON, SVETO DRVO...)
 • Radovi na brtvenicama statvenih cijevi (SIMPLEX, CEDERVAL, SUBLIME, DEEP SEA SEALS, …)
 • Izrada novih i strojna obrada postojećih osovina propelera
 • Popravak spojki osovina propelera, tip SKF
 • Popravak polomljenih brodskih propelera (lijevanje i zavarivanje novih segmenata)

POPRAVAK HAVARIJA GLAVNIH MOTORA

 • B&W 26 MTB-40V
 • FIAT B 3016 SS, ENGINE No. 5951
 • DAIHATSU DIESEL, type: 6DS-26

IZMJENA ČELIKA

 • Izmjena paluba
 • Izmjena oplate sa strukturom i izmjena bulba nakon nasukanja broda ukupno 68 t
 • Izmjena elemenata strukture brodskog dvodna

RAZNO

 • PRAMČANI POTISNICI nabavka i ugradnja tip: BRUNVOLL FU-37-LTC pogon diesel motor tip: DEUTZ BF 6M 1015 MC
 • Ugradnja sustava za gašenje požara „HI – FOG“ na putničkom brodu.
 • Izmjena glavnih i pomoćnih brodskih motora (CAT, SKL, ...)
 • Izrada i izmjena sapnice brodskog propelera tip ULSTEIN
 • Osovine i listovi kormila izrada i izmjena